lungkitti.com หนังสือเก่า

พระมามลายโศกหล้า เหลือสุข

สินค้าหมด
SOLD OUT
หมวดหนังสือ: หนังสือเฉลิมพระเกียรติ
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : พระราชนิพนธ์ - พระนิพนธ์
  • รหัสสินค้า : 009982

รายละเอียดสินค้า พระมามลายโศกหล้า เหลือสุข

  พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอย่างละเอียด...สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พ.ศ. 2541
โดย: ศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล และคณะ
หมวด: หนังสือเฉลิมพระเกียรติ  
ปกอ่อน / 965 หน้า
พิมพ์ที่: โรงพิมพ์กรุงเทพ
พิมพ์ครั้งที่: 1
ปีที่พิมพ์: 2541
ขนาด: กว้าง 19.2 ซม. ยาว 26.5 ซม.
สภาพ: พอใช้