lungkitti.com หนังสือเก่า

เจ้านายเล็กๆ - ยุวกษัตริย์


฿1500.00
หมวดหนังสือ: พระมหากษัตริย์
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : พระมหากษัตริย์ - พระบรมวงศานุวงศ์
  • รหัสสินค้า : 009975

รายละเอียดสินค้า เจ้านายเล็กๆ - ยุวกษัตริย์

  เป็นหนังสือที่ทรงคุณค่า และนับเป็นเอกสารสำคัญเพื่อการค้นคว้าและอ้างอิงได้อย่างดียิ่ง เพราะทรงใช้ข้อมูลที่หาได้ยาก อันประกอบด้วยพระด้วยบรมฉายาลักษณ์ส่วนพระองค์ที่มีการบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับวันที่และเหตุการณ์อย่างชัดเจนจากคำบอกเล่าของพระบรมวงศานุวงศ์ที่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์ เอกสารลายลักษณ์ของราชการและส่วนบุคคล กอปรกับทรงบรรยายเรื่องตามลำดับเวลา ไม่สับสน ทรงใช้ภาษาที่อ่านง่ายและจับใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การที่ทรงอภิบายประกอบพระบรมฉายาลักษณ์ที่หายากและไล่เรียงตามระยะเวลา ทำให้เพิ่มอรรถรสในการอ่านและความเข้าใจ พระนิพนธ์เล่มนี้จึงเป็นหนังสือที่คนไทยทุกคนควรจะอ่านทุกกาลสมัย
   จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 84 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2550
โดย: สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
หมวด: พระมหากษัตริย์
ปกแข็ง/ 290 หน้า 
พิมพ์ที่: สำนักพิมพ์ บรรณกิจ 1991 จำกัด
พิมพ์ครั้งที่: 4
ปีที่พิมพ์: 2550
ขนาด: กว้าง 26 ซม. ยาว 26 ซม. 
สภาพ: ดี