หนังสือเก่า lungkitti.com

ศิลปะการแกะสลักวัสดุเนื้ออ่อน / เย็นจิตร วงษาลังการ

SOLD OUT
หมวดหนังสือ: แม่บ้าน - อาหาร <br>
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : แม่บ้าน - ตำราอาหาร - งานฝีมือ
  • รหัสสินค้า : 009943

รายละเอียดสินค้า ศิลปะการแกะสลักวัสดุเนื้ออ่อน / เย็นจิตร วงษาลังการ

  การแกะสลักวัสดุเนื้ออ่อน เป็นงานศิลปะที่สืบมาแต่โบราณ ช่างไทยสามารถแกะสลักได้อย่างวิจิตรบรรจง ปัจจุบันได้มีการฟื้นฟูเพื่ออนุรักษ์ศิลปะแขนงนี้มากขึ้นทั้งมีการเรียนการสอนวิชานี้ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษื
โดย: เย็นจิตร วงษาลังการ
หมวด: แม่บ้าน - อาหาร
ปกแข็ง / 105 หน้า 
สำนักพิมพ์: โอเดียนสโตร์
พิมพ์ครั้งที่: 1
ปีที่พิมพ์: 2531
ขนาด: กว้าง 16 ซ.ม. ยาว 25.5 ซ.ม. 
สภาพ: พอใช้
/* Products stats */