lungkitti.com หนังสือเก่า

ปรัชญาการศึกษาไทย / พระราชวรมุนี

สินค้าหมด
SOLD OUT
หมวดหนังสือ: เรื่องสั้น/พ็อกเก็ตบุ๊คส์เก่า
เหลือ 99 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : 22 หนังสือดีราคาย่อมเยา
  • รหัสสินค้า : 009646

รายละเอียดสินค้า ปรัชญาการศึกษาไทย / พระราชวรมุนี

  ในการพิมพ์ครั้งที่สองนี้ ผู้พิมพ์ได้จัดเนื้อหาใหม่ โดยตัดคำบรรยายและบทความที่เกี่ยวกับสถาบันและเรื่องทางด้านสังคออกทั้งหมด เพื่อแยกออกไปพิมพ์เป็นเล่มต่างหาก แล้วนำคำบรรยายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาเฉพาะที่เป็นด้านศาสนธรรมอย่างเดียวเพิ่มเข้ามา ทำให้เนื้อหาส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่เพิ่มใหม่ และเช้ากับชื่อหนังสือว่า “ปรัชญาการศึกษาไทย” มากยิ่งขึ้น
โดย: พระราชวรมุนี
หมวด: เรื่องสั้น/พ็อกเก็ตบุ๊คส์เก่า
ปกอ่อน / 322 หน้า 
สำนักพิมพ์: มูลนิธิโกมลคีมทอง
พิมพ์ครั้งที่: 2
ปีที่พิมพ์: 2525
ขนาด: กว้าง 12.5 ซ.ม. ยาว 18.5 ซ.ม. 
สภาพ: เก่า / ใบรองปกมีรอยเขียนปากกา