หนังสือเก่า lungkitti.com

พระประวัติสมเด็จพระสังฆราช แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 19 พระองค์

สินค้าหมด
SOLD OUT
หมวดหนังสือ: พระอริยสงฆ์
เหลือ 0 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : พระอริยสงฆ์ - คณาจารย์
  • รหัสสินค้า : 009591

รายละเอียดสินค้า พระประวัติสมเด็จพระสังฆราช แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 19 พระองค์

จัดพิมพ์เผยแพร่ถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติองค์สังฆบิดร สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๘๗ พรรษา 
  การปกครองคณะสงฆ์ “สมัยกรุงรัตนโกสินทร์” เริ่มต้นในรัชกาลที่ 1 ทรงเป็นพระราชธุระ สถาปนาพระอารามใหญ่น้อย สังคายนาพระไตรปิฏก ทรงแต่งตั้งพระสังฆราชและพระราชาคณะที่พระเจ้ากรุงธนบุรี ถอดถอนทั้งที่หาความผิดมิได้ ให้อยู่ในตำแหน่งเดิมทรงออกพระราชกฏหมายข้อห้ามสงฆ์ เช่น ห้ายไม่ให้เทศนาและฟังเทศนาเป็นกาพย์กลอนและกล่าวคำตลกคะนองเป็นการเล่นหัวและชื่นชมด้วยความประมาท ให้ผิดจากพระวินัย ถ้าผู้ใดไม่กระทำตามกฏหมายนี้ ให้เอาตัวผู้นั้นไปทำโทษตามโทษานโทษ เป็นต้ร ในส่วนรายละเอียดของการแต่งตั้งพระสังฆราชในแต่ละรัชกาลว่ามีการแต่งตั้งกี่พระองค์ จึงรวมเป็น 19 พระองค์ สามารถค้นหาได้ในเล่มนี้
หมวด: พระอริยสงฆ์
ปกแข็ง / 315 หน้า 
สำนักพิมพ์: ธรรมสภา
ปีที่พิมพ์: 2543
ขนาด: กว้าง 21.5 ซ.ม. ยาว 30 ซ.ม. 
สภาพ: ดี