หนังสือเก่า lungkitti.com

a day ปีที่ 2 ฉบับที่ 12 A

SOLD OUT
หมวดหนังสือ: a day + a book + ะ ดม<br>
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : a day + a book
  • รหัสสินค้า : 009447

รายละเอียดสินค้า a day ปีที่ 2 ฉบับที่ 12 A

ปก: Ultraman Millennium
  นิตยสาร a day เป็นนิตยสารเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปในสังคมไทยทั้งในอดีตและปัจจุบัน เป็นนิตยสารที่เป็นต้นแบบนิตยสารทางเลือกของวัยรุ่น. 
  นอกจากเนื้อหาในเล่มที่น่าสนใจแล้ว 'หน้าปก' ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ทำให้ a day มีความหน้าสนใจเชื้อเชิญให้ผู้อ่านอยากหยิบจับ หรือไม่กวาดสายตาผ่านเลยไปเวลาถูกวางรวมกันอยู่บนแผง
หมวด: a day + a book + ะ ดม
ปกอ่อน / 100 หน้า 
สำนักพิมพ์: คอมฟอร์ม
ปีที่พิมพ์: 2544
ขนาด: กว้าง 24 ซ.ม. ยาว 30.5 ซ.ม.
สภาพ: พอใช้
/* Products stats */