lungkitti.com หนังสือเก่า

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ฉบับออกอากาศ) เล่ม 2 / ประยูร พิศนาคะ

สินค้าหมด
SOLD OUT
หมวดหนังสือ: สารคดีประวัติศาสตร์
เหลือ 99 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : 22 หนังสือดีราคาย่อมเยา
  • รหัสสินค้า : 009395

รายละเอียดสินค้า สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ฉบับออกอากาศ) เล่ม 2 / ประยูร พิศนาคะ

  สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระผู้กู้เอกราชชาติไทย และ 
- พระยาพิชัยดาบหัก (จ้อยหรือทองดีฟันขาว) ทหารเอกร่วมพระทัยของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
- นายบุนนาค บ้านแม่ลา ตระกูลเฉกอะหมัด 
- นายขนมต้ม นักมวยผู้ทำชื่อเสียงในพม่า
วรรณกรรมทางอากาศ ณ 01 ภาคพิเศษ กองบินยุทธการ ออกอากาศ โดย อาคม ทันนิเทศ
โดย: ประยูร พิศนาคะ 
หมวด: สารคดีประวัติศาสตร์
ปกแข็ง / 463 หน้า 
พิมพ์ที่: ป. พิศนาคะ การพิมพ์
พิมพ์ครั้งที่: 1
ปีที่พิมพ์: 2513 
ขนาด: กว้าง 13.4 ซ.ม. ยาว 18.5 ซ.ม. 
สภาพ: พอใช้

สินค้าที่เกี่ยวข้อง สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ฉบับออกอากาศ) เล่ม 2 / ประยูร พิศนาคะ