lungkitti.com หนังสือเก่า

ราชอาคันตุกะผู้มาเยือน / เบญจพร คลังเรือง


SOLD OUT
หมวดหนังสือ: หนังสือเก่า(มีตำหนิ)ขายถูก
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : 21 หนังสือเก่า - มีตำหนิ
  • รหัสสินค้า : 009126

รายละเอียดสินค้า ราชอาคันตุกะผู้มาเยือน / เบญจพร คลังเรือง

      “ราชอาคันตุกะ” หมายความว่าแขกผู้มาเยือนที่เป็นกษัตริย์   กษัตริย์เป็นประมุขสูงสุดของประเทศที่มีการปกครองแบบประชาธิปไตย โดยมีกษัตริย์อยู่ภายใต้กฎหมาย  การที่กษัตริย์ของประเทศต่างๆเสด็จเยือนซึ่งกันและกันย่อมเป็นสิ่งสำคัญ  เพราะเป็นการเชื่อมความความสัมพันและความเข้าใจอันดีระหว่างพลเมืองของประเทศเหล่านั้น....
โดย: เบญจพร  คลังเรือง 
หมวด: หนังสือเก่า(มีตำหนิ)ขายถูก  
ปกแข็ง /  532 หน้า  มีภาพประกอบ 
สำนักพิมพ์: รวมสาส์น   
พิมพ์ครั้งที่: -    
ปีที่พิมพ์:  2507
ขนาด: กว้าง 14.5 ซ.ม.  ยาว 21.3 ซ.ม. 
สภาพ: กระดาษเหลือง / ไม่มีใบหุ้มปก