lungkitti.com หนังสือเก่า

คู่มือมนุษย์ / พระธรรมโกศาจารย์ (หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ)


฿200.00
หมวดหนังสือ: หลักธรรม
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : ศาสนา-หลักธรรม-ปาฏิหาริย์
  • รหัสสินค้า : 009110

รายละเอียดสินค้า คู่มือมนุษย์ / พระธรรมโกศาจารย์ (หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ)

      หนังสือที่เป็นบันไดขั้นแรกของการศึกษาพระพุทธศาสนา...  พุทธศาสนา คือ วิชารวมทั้งระเบียบปฏิบัติสำหรับจะให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไร...เมื่อเรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรจริง ๆ แล้ว เราย่อมไม่ปฏิบัติผิดต่อสิ่งทั้งปวง แต่ย่อมจะปฏิบัติถูกต่อสิ่งทั้งปวง เมื่อปฏิบัติถูกต่อสิ่งทั้งปวงแล้วก็เป็นอันแน่นอนว่าความทุกข์จะเกิดขึ้นไม่ได้ 
โดย: พระธรรมโกศาจารย์(หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ) 
หมวด: หลักธรรม  
ปกแข็ง / 208  หน้า 
สำนักพิมพ์: ธรรมสภา   
พิมพ์ครั้งที่: -    
ปีที่พิมพ์: 2546 
ขนาด: กว้าง 21.6 ซ.ม.  ยาว 30 ซ.ม. 
สภาพ: ดี