lungkitti.com หนังสือเก่า

พระตำหนักชาลีมงคลอาสน์และพระราชวังสนามจันทร์

สินค้าหมด
SOLD OUT
หมวดหนังสือ: อนุสรณ์สถาน <br>
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : อนุสรณ์สถาน วัด-วัง
  • รหัสสินค้า : 008702

รายละเอียดสินค้า พระตำหนักชาลีมงคลอาสน์และพระราชวังสนามจันทร์

  พระตำหนักชาลีมงคลอาสน์ เป็นพระตำหนักที่มีลักษณะคล้ายปราสาทขนาดย่อม ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบเรอเนสซองส์ ของฝรั่งเศส กับอาคารแบบฮาล์ฟ ทิมเบอร์ ของอังกฤษ แต่ดัดแปลงให้เหมาะสมกับสภาพดินฟ้าอากาศในประเทศไทย ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของสนามใหญ่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระตำหนักนี้ราวปีพุทธศักราช ๒๔๕๑ โดยมีหม่อมเจ้าอิทธิเทพสรร กฤดากร เป็นสถาปนิคออกแบบ
  พระตำหนักชาลีมงคลอาสน์แห่งนี้ พระบามสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ทรงใช้เป้นที่ประทับในฐานะที่ทรงเป้นผู้บัญชาการเสือป่า เมื่อมีการซ้อมรบเสือป่า ณ พระราชวังสนามจันทร์ และพระองค์โปรดที่จะประทับตลอดช่วงปลายรัชกาล เมื่อเสด็จฯ ยังพระราชวังสนามจันทร์
หมวด: อนุสรณ์สถาน
ปกอ่อน/ 218 หน้า 
สำนักพิมพ์: บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง
ขนาด: กว้าง 21.5 ซ.ม. ยาว 29 ซ.ม. 
สภาพ: ดี