lungkitti.com หนังสือเก่า

มืดจริงหนอ / เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์


SOLD OUT
หมวดหนังสือ: วรรณกรรมเก่า / เรื่องสั้น
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : กวีนิพนธ์ - สาระนิพนธ์ /ข้อเขียน/บทความ
  • รหัสสินค้า : 008651

รายละเอียดสินค้า มืดจริงหนอ / เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

      หากเรากำหนดลงว่าสีขาวคือความดี ความถูกต้อง และสีดำคือความชั่วร้าย ความมือ คือสัญลักษณ์ของอวิชชา ความวิปริตอาเพศและความฟอนเฟะทางสังคมแล้ว เมื่อมองไปรอบตัวแล้วเราจะพบว่าสังคมไทยนั้นตกอยู่ในความมืดมนอนธการ ด้วยความเสื่อมทางศีลธรรม จิตใจ ค่านิยมที่มัวเมาอยู่กับลาภ ยศและสรรเสริญ ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ทางวัตถุเป็นสำคัญ โดยไม่เคยคำนึงถึงความถูกต้องทางศีลธรรม
     วลีที่รำพึงออกมาว่า "มือจริงหนอ" ของชื่อหนังสือเล่มนี้จึงเป็นเทียนเล่มเล็กๆ เล่มหนึ่งเพื่อจุดประกายธรรมในความมืดมัว
โดย: เนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์  
หมวด: วรรณกรรมเก่า / เรื่องสั้น   
ปกอ่อน / 170  หน้า 
สำนักพิมพ์: จตุจักร   
พิมพ์ครั้งที่: 1    
ปีที่พิมพ์:  2523
ขนาด: กว้าง 11.2 ซ.ม.  ยาว 17.8 ซ.ม. 
สภาพ: พอใช้