หนังสือเก่า lungkitti.com

ตีโต้ ผู้เผด็จการแคระ / พ.ท.วัลลภ โรจนวิสุทธ

สินค้าหมด
SOLD OUT
หมวดหนังสือ: หนังสือเก่า(มีตำหนิ)ขายถูก<br>
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : 21 หนังสือเก่า - มีตำหนิ
  • รหัสสินค้า : 008589

รายละเอียดสินค้า ตีโต้ ผู้เผด็จการแคระ / พ.ท.วัลลภ โรจนวิสุทธ

  ตีโต้ หรือ ติโต (Tito) ผู้นำยูโกสลาเวียให้เป็นปึกแผ่น ในการต่อสู้กับฮิตเลอร์ในสงครามโลกครั้งที่ 2 หลังสงคราม ติโตได้แสดงความกล้าหาญด้วยการปฏิเสธการนำของสตาลิน และยึดนโยบายไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด ติโตปกครองประเทศในฐานะประธานาธิบดีโดยไม่สร้างเงื่อนไขเพื่อประโยชน์ส่วนตน เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างประเทศ รู้จักยืดหยุ่นในภาวะวิกฤต และเขาสามารถเป็นศูนย์รวมศรัทธาของคนในชาติได้ ติโตเป็นประธานาธิบดีจนถึงวันสุดท้ายของชีวิต เขาเสียชีวิตเมื่อปี ค.ศ. ๑๙๘๐ อายุได้ ๘๘ ปี หลังการเสียชีวิตของติโต ประเทศยูโกสลาเวียก็เกิดการแตกแยกและไม่สงบขึ้นอีก ซึ่งอาจเป็นหลักฐานยืนยันในความเป็นอัจฉริยบุคคลด้านการเป็นผู้นำของติโต ที่สามารถรวบรวมและปกครองประเทศที่มีความแตกต่างกันทางเชื้อชาติ ประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม ให้เป็นปึกแผ่นมั่นคงและเจริญก้าวหน้าได้ตลอดช่วงชีวิตของเขา
หนังสือเล่มนี้ตีพิมพ์ขึ้นก่อนเขาเสียชีวิตถึง 29 ปี แต่ก็ได้สะท้อนสิ่งที่ทั่วโลกเห็นในความเป็นผู้นำของเขาในยุคนั้นได้เป็นอย่างดี
โดย: พ.ท.วัลลภ โรจนวิสุทธ
หมวด: หนังสือเก่า(มีตำหนิ)ขายถูก
ปกแข็ง/ 340 หน้า 
สำนักพิมพ์: อุดม
ปีที่พิมพ์: 2494
ขนาด: กว้าง 12.5 ซ.ม. ยาว 17.5 ซ.ม. 
สภาพ: พอใช้ / มีคราบเหลือง/ กระดาษเหลือง/ มีรอยตราประทับ / กระดาษไม่เสมอกัน