lungkitti.com หนังสือเก่า

ภาษิตสากล


SOLD OUT
หมวดหนังสือ: หนังสือเก่า(มีตำหนิ)ขายถูก
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : 21 หนังสือเก่า - มีตำหนิ
  • รหัสสินค้า : 008581

รายละเอียดสินค้า ภาษิตสากล

     ภาษิตหรือคำกล่าวของบุคคลที่มีชื่อเสียงและปรากฎออกมาจะโดยทางวาจาหรือโดยทางลายลักษณ์อักษรก็ตาม คำกล่าวของแต่ละบุคคลนั้นย่อมออกมาจากความรู้สึก หรือความจัดเจนในชีวอตที่ได้ผ่านมาแล้วเป็นส่วนมาก ถึงแม้ว่าจะเป็นคำกล่าวอันเป็นของปัจเอกชนคือแต่ละบุคคล คำกล่าวเหล่านั้นก็เป็นสิ่งที่มีค่ายิ่ง เพราะเป็นเสมือนหนึ่งแนวทางให้บุคคลรุ่นหลังได้รู้จักการดำเนินชีวิต และการสมาคมในชีวิตให้เป็นไปโดยเรียบร้อยและดียิ่งขึ้น ควรแก่การรวบรวมขึ้นไว้เป็นหลักฐาน
โดย:  พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงมยุรฉัตร
หมวด: หนังสือเก่า(มีตำหนิ)ขายถูก   
ปกแข็ง /  460  หน้า 
สำนักพิมพ์: ประชาช่าง
ปีที่พิมพ์:  2495
ขนาด:   กว้าง 14 ซ.ม.  ยาว 18.5 ซ.ม. 
สภาพ:  เก่า / กระดาษเหลือง/ มีรอยตราประทับ /รอยเย็บเล่มแตกเล็กน้อย