หนังสือเก่า lungkitti.com

หนังสือชุดวิทยาศาสตร์สำหรับเด็ก (ชุด 4) / Scott Foresman Science ฉบับภาษาไทย

฿1500.00
หมวดหนังสือ: ส่งเสริมการอ่าน<br>
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : ส่งเสริมการอ่าน
  • รหัสสินค้า : 008345

รายละเอียดสินค้า หนังสือชุดวิทยาศาสตร์สำหรับเด็ก (ชุด 4) / Scott Foresman Science ฉบับภาษาไทย

หนังสือสำหรับนักเรียน ชุด 4 มี 5 เล่มประกอบด้วย
  1. คู่มือวิทยาศาสตร์
  2. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
  3. วิทยาศาสตร์กายภาพ
  4. วิทยาศาสตร์โลก
  5. ร่างกายของเรา
  Scott Foresman Science เป็นหนังสือชุดวิทยาศาสตร์ในระดับประถมศึกษา โดยเริ่มต้นตั้งแต่ระดับอนุบาลเป็นต้นไป หนังสือชุดนี้ นำเสนอวิธีการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในระบบใหม่ โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏีมาลงมือปฏิบัติ ซึ่งจะทำให้เด็ก ๆ เข้าใจสิ่งที่เรียนรู้ไปได้อย่างแท้จริง การนำเสนออย่างมีกลวิธีของหนังสือชุดนี้จะทำให้เด็ก ๆ สนุกไปกับการเรียนรู้ ทำให้พวกเขารู้สึกว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องใกล้ตัว เป็นธรรมชาติที่พวกเขาจำเป็นต้องศึกษาเพื่อการดำรงชีวิตอย่างปกติสุข
โดย: บริษัท เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า จำกัด
แปลโดย: แก้วกานต์ ธรรมโน
หมวด: ส่งเสริมการอ่าน
ปกแข็ง / ชุด 5 เล่ม
สำนักพิมพ์: บริษัท เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า จำกัด
พิมพ์ครั้งที่: 1  
ปีที่พิมพ์: 2547 
ขนาด: กว้าง 21.5 ซ.ม. ยาว 28.5 ซ.ม. 
สภาพ: หนังสือใหม่
 
 
 
 
 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง หนังสือชุดวิทยาศาสตร์สำหรับเด็ก (ชุด 4) / Scott Foresman Science ฉบับภาษาไทย

/* Products stats */