lungkitti.com หนังสือเก่า

อัศจรรย์จากวรรณคดี / นเรศ นโรปกรณ์


SOLD OUT
หมวดหนังสือ: หนังสือเพื่อการค้นคว้า
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : หนังสือกรมศิลปากร - เอกสาร เพื่อการค้นคว้า
  • รหัสสินค้า : 007999

รายละเอียดสินค้า อัศจรรย์จากวรรณคดี / นเรศ นโรปกรณ์

 

  โบราณาจารย์ทางวรรณคดีถือกันว่ารสแห่งร้อยกรองอันได้แก่ กาพย์ กลอน โคลง ฉันท์ นั้นย่อมเป็นที่สุดในรสแห่งความรักทั้งสิ้น และในความรักก็ย่อมเกี่ยวเนื่องในกระบวนชมโฉมหรือเสารจนีหนึ่ง กระบวนเล้าโลมหรือนารีปราโมทย์หนึ่ง กระบวนตัดพ้อหรือพิโรธวาธังหนึ่ง กระบวนคร่ำครวญหรือศัลลาปังคพิสัยหนึ่ง ซึ่งพูดโดยเชิงกลอนหรือคารมโวหารแล้ว ย่อมจะมากด้วยความประณีตและพิถีพิถันเป็นพิเศษ...
โดย: นเรศ นโรปกรณ์ 
หมวด: หนังสือเพื่อการค้นคว้า 
ปกอ่อน / 204 หน้า 
สำนักพิมพ์: โอเดียนสโตร์ 
พิมพ์ครั้งที่: 1 
ปีที่พิมพ์: 2508 
ขนาด: กว้าง 11.4 ซม. ยาว 18.3 ซม. 
สภาพ: เก่า