lungkitti.com หนังสือเก่า

100 ปี หลวงปู่สุภา กนํตสีโล

สินค้าหมด
SOLD OUT
หมวดหนังสือ : พระอริยสงฆ์<br>
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : ศาสนา-หลักธรรม-ปาฏิหาริย์
  • รหัสสินค้า : 007697

รายละเอียดสินค้า 100 ปี หลวงปู่สุภา กนํตสีโล

 

  เนื่องในศุภวาระที่หลวงปูจะมีอายุครบ 100 ปี คณะศิษยานุศิษย์จึงได้ขออนุญาตหลวงปู่จัดพิมพ์ประวัตของท่าน เพื่อเป็นธรรมบูชาและแสดงถึงกตัญญูกตเวทิตาธรรม และเพื่อให้หลวงปู่ได้แจกเป็นธรรมบรรณาการ ในวันคล้ายวันเกิด
รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติของท่านในรัยัเวลา 80 พรรษามีมากมาย ซึ่งบางเหตุการณฺท่านไม่อาจเล่าหู้กศิษย์ฟังได้ ซึ่งบางเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นในอดีตที่ล่วงเลยมายาวนาน กระทั่งหลวงปู่ลืมไปบ้างแล้ว หลวงปู่มักกล่าวเสมอว่าไม่เคยจดจำประสบการณ์ที่ผ่านมา เพราะไม่เคยคิดมาก่อนที่จะบันทึกประวัติของท่านไว้เป็นลายลักษณ์อักษร หนังสือเล่มนี้คงจะทำให้ผู้อ่านได้ทราบประวัติของหลวง ประสบการณ์ต่างๆที่หลวงปู่ได้พบเห็นมาขณะธุดงค์เท่าที่ท่านจำได้ พร้อมทั้งธรรมพต่างๆที่เป็นข้อเตือนใจ เป็นกำลังใจให้มีความมุมานะในการบำเพ็ญภาวนา....
โดย: คณะศิษยานุศิษย์
หมวด: พระอริยสงฆ์ 
ปกอ่อน/ 174 หน้า 
สำนักพิมพ์: บริษัท จิรังรัชต์ จำกัด
พิมพ์ครั้งที่: 1
ปีที่พิมพ์: 2538
ขนาด: กว้าง 18.5 ซม. ยาว 26 ซม. 
สภาพ: พอใช้