lungkitti.com หนังสือเก่า

ที่ระลึกภาพประวัติศาสตร์แห่งราชวงศ์จักรีกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี


฿1200.00
หมวดหนังสือ : ตู้หนังสือหายาก
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : 00 ตู้หนังสือเก่า lungkitti
  • รหัสสินค้า : 007523

รายละเอียดสินค้า ที่ระลึกภาพประวัติศาสตร์แห่งราชวงศ์จักรีกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี

 

  ในวาระฉลองพระนครครบ 200 ปีนี้ คณะผู้จัดทำหนังสือได้จัดพิมพ์หนังสือนี้ขึ้นมา เพื่อเป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาสสำคัญนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของกรุงรัตนโกสินทร์ทั้ง 9 รัชกาล รวมทั้งเรื่องราวการสมโภชกรุงในคราวนี้ด้วย ซึ่งทางคณะผู้จัดทำได้รวบรวมค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร หนังสือต่างๆนำมาประมวลเป็นเรื่องราวเสนอต่อท่านผู้ท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือนี้จะเป็นประโยชน์แก่การศึกษา การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม รวมไปถึงประวัติศาสตร์ไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ให้ประชาชนได้ทราบและเข้าใจดียิ่งขึ้น อันจะเป็นแนวทางก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ ความรัก และภักดีต่อชาติบ้านเมือง ต่อพระราชวงศ์จัก ตราบนานเท่านาน ถึงแม้ว่าวาระแห่งการเฉลิมฉลองจะพ่านพ้นไปแล้วก็ตาม....
หมวด: ตู้หนังสือหายาก 
ปกแข็ง/ 1031 หน้า 
สำนักพิมพ์: กิตติการพิมพ์
ปีที่พิมพ์: 2526
ขนาด: กว้าง 19 ซม. ยาว 26.5 ซม. 
สภาพ: พอใช้ / มีจุดเหลือง