lungkitti.com หนังสือเก่า

พูนทรัพย์ศาศวัตจิรัฐิติกาล


฿800.00
หมวดหนังสือ: หนังสือที่ระลึก
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : อนุสรณ์สถาน วัด-วัง
  • รหัสสินค้า : 007502

รายละเอียดสินค้า พูนทรัพย์ศาศวัตจิรัฐิติกาล

 

   พิมพ์เป็นที่ระลึกในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินไปในการฉลองอายุวัฒนมงคล 100 ปี  ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา  และ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แสดงปาฐกถาเกียรติยศ ในชุดปาฐกถาศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา เรื่อง “พิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต”  คณะคุรุศาสตร์ จุฬาฯ ได้จัดทำหนังสือเป็นที่ระลึก เนื้อหาภายในแบ่งออกเป็น 3ภาค ดังนี้  
- ภาคที่ 1 สารัตถศึกษาปิยมหาราชาวิวัฒน์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงพระราชทานบทความเรื่อง การวางรากฐานการศึกษาในรัชกาลที่ 5 ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นเมื่อครั้งทรงเป็นนิสิตคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ มาจัดพิมพ์ โดยเนื้อหาในตอนท้ายต่อด้วยภาคตำรา วิธีการสอนหนังสือไทย แต่งโดยพระยาศรีสุนทรโวหาร ผู้เป็นพระอาจารย์ของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอและพระเจ้าลูกเธอทุกพระองค์ของล้นเกล้ารัชกาลที่ 5
- ภาคที่ 2 นบพระปรีชญาสามขันติยนารี พระราชประวัติ สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี สมเด็จพระศรีสวรินทรา บรมราชเทวีฯ สมเด็จพระราชปิตุจฉาเจ้า เจ้าฟ้าวไลอลงกรณ์ฯ  ต่อจากนั้นจะเป็นบทพระราชนิพนธ์โคลงดั้น เรื่องโสกันต์ พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 5 
- ภาคที่ 3 ปราชญ์สตรีพูนทรัพย์ศาศวัติจิรัฐิติกาล เป็นการเล่าประวัติท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ฯ ในฐานเป็นคุณข้าหลวง สมเด็จพระราชปิตุจฉาเจ้า เจ้าฟ้าวไลอลงกรณ์ฯ
หมวด: หนังสือที่ระลึก  
ปกอ่อน / 424  หน้า 
สำนักพิมพ์: รุ่งศิลป์การพิมพ์
พิมพ์ครั้งที่: 1   
ปีที่พิมพ์:  2553
ขนาด: กว้าง 20.5 ซ.ม.  ยาว 29 ซ.ม. 
สภาพ: ดี