lungkitti.com หนังสือเก่า

200 ปี กรุงรัตนโกสินทร์


฿200.00
หมวดหมู่หนังสือ : หนังสือที่ระลึก
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : อนุสรณ์สถาน วัด-วัง
  • รหัสสินค้า : 007010

รายละเอียดสินค้า 200 ปี กรุงรัตนโกสินทร์

 

ผู้จัดทำได้รวบรวมเรื่องและประมวลเรื่องราว รูปภาพเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญๆทางประวัติศาสตร์และประเพณีตั้งแต่เริ่มก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์มาจนถึงปัจจุบัน ในวโรกาสเดียวกันนี้ก็ถือเป็น 200 ปีของพระบรมราชวงศ์จักรีเช่นกัน เรื่อง “200 ปี มหาจักรีบรมราชวงศ์” ซึ่งเรียบเรียงไว้ให้อ่านเข้าใจง่ายและสนุกสนานเกี่ยวกับลำดับเหตุการณ์การครองราชย์ การปกครองบ้านเมืองรวมทั้งเรื่องของพระราชินี และพระสนมเอกในทุกรัชกาลได้ถูกนำมาเสนอไว้โดยพร้อมเพรียงกันอย่างละเอียดละออ
โดย:  รัตนาภรณ์ เกษมอมมลักษณ์
หมวด: หนังสือที่ระลึก  
ปกอ่อน/ 114  หน้า 
สำนักพิมพ์: บางกอกสาส์น
ปีที่พิมพ์:  -
ขนาด:   กว้าง 21.5 ซม.  ยาว 29 ซม. 
สภาพ:  พอใช้