lungkitti.com หนังสือเก่า

พระเจ้าอยู่หัว


SOLD OUT
หมวดหมู่หนังสือ : พระมหากษัตริย์<br>
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : พระมหากษัตริย์ - พระบรมวงศานุวงศ์
  • รหัสสินค้า : 006888

รายละเอียดสินค้า พระเจ้าอยู่หัว

 

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่เก้าแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ตลอดระยะเวลาที่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติมาตราบจนปัจจุบันนี้กว่า 40 ปี พระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ที่ทรงปฏิบัติ ล้วนเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งสิ้น
  เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคงเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ พุทธศักราช 2530 ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทย กระทรวงศึกษาธิการได้แจ่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหนังสืออ่านเพิ่มเติม ระดับมัธยมศึกษา เรื่องพระเจ้าอยู่หัว ขึ้น 
หมวด: พระมหากษัตริย์
ปกแข็ง/ 283 หน้า 
สำนักพิมพ์: ชวนพิมพ์
พิมพ์ครั้งที่: 1
ปีที่พิมพ์: 2530
ขนาด: กว้าง 19.5 ซม. ยาว 27 ซม. 
สภาพ: พอใช้ / ใบหุ้มปกย่นเล็กน้อย