lungkitti.com หนังสือเก่า

หนังสือ รู้เรื่องโรค ความรู้สำหรับประชาชน


฿200.00
หมวดหมู่หนังสือ: สุขภาพ<br>
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : คู่มิอสุขภาพ-ความงาม
  • รหัสสินค้า : 006436

รายละเอียดสินค้า หนังสือ รู้เรื่องโรค ความรู้สำหรับประชาชน

 

  จัดพิมพ์เนื่องในมหามงคลสมัยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๔๐ พรรษา ๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๓๘
  การจัดทำหนังสือ “รู้เรื่องโรค” นี้มุงให้ประชาชนทั่วไปอ่านเข้าใจง่ายและได้ประโยชน์เพราะ “รู้ทันโรค”จะได้ป้องกันตนเองหรือหลีกเลี่ยงให้พ้นจากโรคภัย และรู้ว่าควรทำอย่างไรเมื่อมีอาการผิดปกติทางร่างกายและจิตใจ รู้เองโรคแบ่งเป็น ๓ ตอนคือ
  ตอนที่ ๑ เป็นการปูเพื้นให้เข้าใจเรื่องเกี่ยวกับร่างกายของคนและโรคต่างๆ
  ตอนที่ ๒ เป็นเรื่องเกี่ยวกับโรคต่างๆที่ควรรู้
  ตอนที่ ๓ เป็นความรู้เรื่องโรคทางสมองจากข้อเขียนของศาสตราจารย์นายแพทย์นิพนธ์ พวงวรินทร์
โดย: สภากาชาติไทย 
หมวด: สุขภาพ
ปกอ่อน / 195 หน้า 
ปีที่พิมพ์: 2538 
ขนาด: กว้าง 21.5 ซ.ม. ยาว 29 ซ.ม. 
สภาพ: ดี