lungkitti.com หนังสือเก่า

สยามกัมมาจล / ๘๑ ปีธนาคารไทยพาณิชย์


฿300.00
สยามกัมมาจล ต้นแบบธนาคารไทย / ๘๑ ปีธนาคารไทยพาณิชย์ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๐
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : อนุสรณ์สถาน วัด-วัง
  • รหัสสินค้า : 005718

รายละเอียดสินค้า สยามกัมมาจล / ๘๑ ปีธนาคารไทยพาณิชย์

 

 ธนาคารไทยพาณิชย์ ก่อกำเนิดขึ้นเมื่อ 80 ปีก่อนในนามของ “บุคคลัภย์” และเปลี่ยนเป็น “แบงก์สยามกัมมาจล” ในเวลาต่อมา ถือได้ว่าเป็นสถาบันที่ผดุงรักษาไว้ซึ่งเอกราชทางการเงินการธนาคารของประเทศ  และทำหน้าที่ปกปักรักษาผลประโยชน์ของชาติ  จาการครอบงำของธนาคารต่างประเทศที่มาดำเนินธุรกิจในไทย และนั่นหมายถึงบทบาทในการอำนวยประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในด้านต่างๆ
     ธนาคารมรดกของคนไทย ใน 8 ทศวรรษที่ผ่านมานี้ ได้มีบทบาทในการร่วมจารึกความเป็นไปของประวัติศาสตร์การเงินการธนาคารของประเทศอย่างต่อเนื่อง และยังจะร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ที่เป็นความเจริญสถาพรของเศรษฐกิจไทยตลอดไป
โดย: ธนาคารไทยพานิชย์ จำกัด
หมวด:ที่ระลึก
ปกแข็ง/ 200 หน้า 
พิมพ์ที่: บริษัท โรงพิมพ์กรุงเทพ
พิมพ์ครั้งที่: 1
ปีที่พิมพ์: 2530
ขนาด: กว้าง 23 ซม. ยาว 29.5 ซม. 
สภาพ: พอใช้ / สันของใบหุ้มปกขาดเล็กน้อย