หนังสือเก่า lungkitti.com

BY THE GRADUATING CLASS OF ART THESIS

฿120.00
ผลงานศิลปนิพนธ์ ของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายคณะจริตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2540
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : ศิลปกรรม - ประติมากรรม - สถาปัตยกรรม - ศิลปะภาพ
  • รหัสสินค้า : 004812

รายละเอียดสินค้า BY THE GRADUATING CLASS OF ART THESIS

 

 การจัดทำโครงการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ประจำปีการศึกษา 2540 นี้ เป็นการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจทางด้านศิลปะแขนงต่างๆ ของนักศึกษาออกสู่สาธารณชน เพื่อก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อการศึกษาและวงการศิลปะ และเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สร้างสรรค์งานศิลปกรรม ให้เกิดทักษะ ความรู้ความเข้าใจ มีความชำนาญในการทำงานศิลปะมากขึ้น อันจะเกิดการพัฒนาความสามารถทั้งในด้านสติปัญญา ความคิด และประสบการณ์
  ในเล่มนำเสนอผลงานศิลปนิพนธ์ ของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายคณะจริตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2540
หมวด:ศิลปะ  
ปกอ่อน/ 118 หน้า 
ปีที่พิมพ์: 2541
ขนาด: กว้าง 23 ซ.ม. ยาว 20.5 ซ.ม. 
สภาพ: ดี