lungkitti.com หนังสือเก่า

กรณี ร.๘ สวรรคต

สินค้าหมด
SOLD OUT
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลพระราชสมภพเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2468 เสด็จเสวยราชสมบัติเมื่อ พ.ศ. 2477 เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 อยู่ในราชสมบัติ 12 ปี
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : พระมหากษัตริย์ - พระบรมวงศานุวงศ์
  • รหัสสินค้า : 003464

รายละเอียดสินค้า กรณี ร.๘ สวรรคต

 

จากหลักฐานประกอบการเขียนหนังสือ กรณีสวรรคตฉบับนี้ ค้นคว้าจากหนังสือพิมพ์ฉบับปี พ.ศ. 2489 เอกสารของสภา แถลงการณ์กรมตำรวจ บันทึกการตรวจพระบรมศพ แถลงการณ์กรมโฆษณาการค้าประกาศกระทรวงมหาดไทย และข้อเขียนของนายเรนกรูเกอร์ในชื่อ “เดอะ เดวิลส์ ดิสคัส”
  หมายเหตุ : หนังสือฉบับนี้ มิได้มีจุดประสงค์ไปในทางการเมืองแต่ประการใดทั้งสิ้น
โดย: ธนพล ไชยนันทน์
หมวด: พระมหากษัตริย์
ปกอ่อน/ 159 หน้า 
พิมพ์ที่: โรงพิมพ์เอเซีย 
พิมพ์ครั้งที่: 1  
ปีที่พิมพ์: 2528
ขนาด: กว้าง 18.5 ซ.ม. ยาว 25.5 ซ.ม. 
สภาพ: พอใช้ / ปกถลอกเล็กน้อย