lungkitti.com หนังสือเก่า

วรรณกรรมสยาม ’๑๕


SOLD OUT
“วรรณกรรมสยาม ’๑๕” ด้วยข้อเขียนที่จะทำให้ผู้อ่านได้จดจำรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และพระอัจฉริยภาพ ซึ่งเป็นที่ประจักษ์และชื่นชมอย่างแท้จริงของพสกนิกรถ้วนหน้า
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : วรรณกรรมเก่า
  • รหัสสินค้า : 002620

รายละเอียดสินค้า วรรณกรรมสยาม ’๑๕

 

….ปี พ.ศ. 2514 นั้น เป็นวาระแห่ง รัชดาภิเษกสมโภช ซึ่งได้มีงานพระราชพิธีเฉลิมฉลองเป็นทางการ เราจึงเริ่มต้นเขียนหนังสือ “วรรณกรรมสยาม ’๑๕” ด้วยข้อเขียนที่จะทำให้ผู้อ่านได้จดจำรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และพระอัจฉริยภาพ ซึ่งเป็นที่ประจักษ์และชื่นชมอย่างแท้จริงของพสกนิกรถ้วนหน้า
ภายในเล่มมีเรื่องของ
- พันเอกพิเศษ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ ยุคล
- พล ต.ต. ประเนตร ฤทธิ์ฤาชัย
- ทวี นันทขว้าง
- พ่วง สุวรรณรัฐ
- ม.ล. ปิ่น มาลากุล
- พลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์
- สัญญา ธรรมศักดิ์
- ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช
- ม.ล. บุญเหลือ เทพยสุวรรณ
- ศุภร บุนนาค
- ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช
- นพพร บุณยฤทธิ์
- พระประกาศสหกรณ์
- เริ่ม บูรณฤกษ์
- สุวรรณี สุคนธา
ฯลฯ
โดย:  วิลาส มณีวัต / สุเทพ ชูเชื้อ
หมวด: วรรณกรรมเก่า   
ปกแข็ง/  522 หน้า 
สำนักพิมพ์: ก้าวหน้าการพิมพ์
พิมพ์ครั้งที่:    1
ปีที่พิมพ์:  2514
ขนาด:   กว้าง 14.5 ซ.ม.  ยาว 21.5 ซ.ม. 
สภาพ:  ดี