lungkitti.com หนังสือเก่า

ไม้เทศ เมืองไทย / หมอเสงี่ยม พงษ์บุญรอด


฿700.00
เป็นตำราบอกชื่อบอกลักษณะ บอกกำเนิดและคุณสมบัติของพันธุ์ไม้
และแร่ธาตุที่ใช้เป็นสมุนไพรทั้งมวล มีชื่อทางพฤกษศาสตร์ (โบตานี)
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : ตำราแพทย์ไทย -สมุนไพร -คัมภีร์/ตำรา -พระคาถา
  • รหัสสินค้า : 002601

รายละเอียดสินค้า ไม้เทศ เมืองไทย / หมอเสงี่ยม พงษ์บุญรอด

     เป็นตำราบอกชื่อบอกลักษณะ บอกกำเนิดและคุณสมบัติของพันธุ์ไม้และแร่ธาตุที่ใช้เป็นสมุนไพรทั้งมวล มีชื่อทางพฤกษศาสตร์ (โบตานี) 
     หนังสือเล่มนี้ถือเสมอด้วยตำราคู่มือ ควรและเหมาะแก่การแพทย์ตำบล  นักวิจัย  นักศึกษาเภสัชเวชและเภสัชวิทยาอยู่มาก อันความอุตสาหะพากเพียรเรียบเรียงตำราเล่มนี้ขึ้น  จึงนับได้ว่าเป็นอมตะปัจจัยชิ้นหนึ่งของหมอ  ซึ่งยังประโยชน์ให้แก่ชนรุ่นหลังต่อไป ...  
โดย: หมอเสงี่ยม พงษ์บุญรอด
หมวด: เอกสารเพื่อการค้นคว้า
ปกแข็ง/ 596 หน้า 
พิมพ์ที่: เกษมบรรณกิจ
ปีที่พิมพ์: 2522 
ขนาด: กว้าง 14.5 ซ.ม. ยาว 21.5 ซ.ม. 
สภาพ: พอใช้ / มีคราบเหลือง