หนังสือเก่า lungkitti.com

อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร *

SOLD OUT
หนังสือภาพ ชีวประวัติและปฏิปทา พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร เป็นหนังสือที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร 21 มกราคม 2521
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : 00 ตู้หนังสือเก่า lungkitti
  • รหัสสินค้า : 002252

รายละเอียดสินค้า อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร *

 

 หนังสือภาพ ชีวประวัติและปฏิปทา พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร เป็นหนังสือที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร 21 มกราคม 2521
  พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร นับเป็นปูชนียภิกษุรูปหนึ่งการบำเพ็ญสมณธรรมตลอดถึงกรณียกิจน้อยใหญ่ ที่ท่านได้ปฎิบัติมาแล้ว ล้วนแต่สมควรถือเป็นอนุสาวรีย์แห่งชีวิตของท่านที่บันดาศิษยานุศิษย์ ผู้มีน้ำใจมั่นในกตัญญูกตเวทีตามธรรม จะพึงบูชาด้วยการประพฤติปฏิบัติตามเยี่ยงอย่างตลอดกาลทุกเมื่อ
  ถึงชีวิตของท่านอาจารย์ได้ดับสลายตามสภาวะปราฏชัดแล้ว แต่คุณธรรมที่ท่านปฎิบัติมา หาได้ดับสลายตามชีวิตร่างกายไม่ เชื่อว่ายังคงสถิตประจำใจศิษยานุศิษย์ ตลอดผู้เคารพนับถืออยู่เสมอ
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานภาพชุด เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมเป็นการส่วนพระองค์ พระราชทานน้ำสรงศพ และ เสด็จพระราชทานพลิงศพ พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร และรวบรวมภาพในงานพระราชทานเพลิงศพ รวมถึงชีวประวัติและปฏิปทา เป็นที่ระลึก
  พิเศษเหรียญ พระอาจารย์ ฝั้นอาจาโร หน้าปกหนังสือ
หมวด: ตู้หนังสือ 
ปกแข็ง / 318 หน้า
พิมพ์ที่: หจก.การพิมพ์พระนคร
ปีที่พิมพ์: 2521
ขนาด: 20 กว้าง ซม. ยาว 26 ซม.
สภาพ: ดี / มีคราบเหลืองเล็กน้อย
 
* รายการยกเว้นส่วนลด 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร *