หนังสือเก่า lungkitti.com

สมุดภาพจดหมายเหตุงานพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลนาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์


SOLD OUT
เป็นที่ระลึก ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : พระมหากษัตริย์ - พระบรมวงศานุวงศ์
  • รหัสสินค้า : 001817

รายละเอียดสินค้า สมุดภาพจดหมายเหตุงานพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลนาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

 

กรมศิลปากรจัดพิมพ์ขึ้นเป็นลักษณะสมุดภาพจดหมายเหตุ เพื่อเผยแพร่ เป็นที่ระลึก ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2551 เพื่อสนองพระกรุณาธิคุณ เฉลิมพระเกียรติ และแสดงความจงรักภักดี แด่สมเด็จ ฯ กรมหลวง พระองค์นั้น เนื้อหาประกอบด้วย พระประวัติ พระกรณียกิจ การสิ้นพระชนม์ การประดิษฐานพระศพ พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล งานพระเมรุ การเชิญพระอัฐิขึ้นประดิษฐาน ณ พระวิมาน พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท และพระราชพิธีทรงบรรจุพระสรีรรางคาร ณ สุสานหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นหนังสือที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และพระราชวงศ์ เล่มหนึ่ง
หมวด:หนังสือเพื่อการค้นคว้า
ปกอ่อน/ 200 หน้า 
สำนักพิมพ์: 
พิมพ์ครั้งที่: 1
ปีที่พิมพ์: 2553
ขนาด: กว้าง 21 ซ.ม. ยาว 29 ซ.ม. 
สภาพ: ดี