หนังสือเก่า lungkitti.com

เฟรเดริค มหาราช / พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์

SOLD OUT
พระเจ้าแผ่นดินองค์หนึ่งที่เกี่ยวอยู่ในยุคนี้ก็คือ พระราชาเฟรเดริคที่ 2 (มหาราช) แห่งรัสเซีย ยิ่งได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับพระราชาองค์นี้มาก ก็ยิ่งเห็นว่าเป็นบุคคลอันประหลาดน่ารู้น่าเรียนมาก
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : หนังสือเก่าปกสวย
  • รหัสสินค้า : 001663

รายละเอียดสินค้า เฟรเดริค มหาราช / พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์

 

พระเจ้าแผ่นดินองค์หนึ่งที่เกี่ยวอยู่ในยุคนี้ก็คือ พระราชาเฟรเดริคที่ 2 (มหาราช) แห่งรัสเซีย ยิ่งได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับพระราชาองค์นี้มาก ก็ยิ่งเห็นว่าเป็นบุคคลอันประหลาดน่ารู้น่าเรียนมาก และในเมืองไทยดูเหมือนว่าไม่สู้จะมีใครรู้ถึงนัก ไม่เหมือนพระราชานโปเลียน 
  ข้าพเจ้าตั้งใจจะมิให้หนังสือนี้เป็นตำรา ให้เป็นหนังสือสำหรับมหาชนอ่านเล่นเพื่อความสนุกเพลิดเพลิน และบางที่จะได้ประดับความรู้ไว้บ้างเล็กน้อย ข้าพเจ้าจึงพยายามจะไม่พูดถึงเรื่องอันเกี่ยวกับประวัติศาสตร์แท้ๆมากเกินไปนัก โดยมากจะกล่าวถึงเฟรเดริคเอง และพยายามหาเรื่องอันสนุก ขบขันมาแทรกไว้บ้างบางแห่งตามที่ข้าพเจ้าเห็นเหมาะ / พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ (บางส่วนของคำนำ)
โดย: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์
หมวด:หนังสือเก่า
ปกแข็ง / 549 หน้า
สำนักพิมพ์: ขอจิตตํเมตตํ
พิมพ์ครั้งที่: 4
ปีที่พิมพ์: 2494
ขนาด: กว้าง 13.5 ซ.ม. ยาว 18.5 ซ.ม.
สภาพ: พอใช้/ มีลายเซ็นของเจ้าเดิม / ไม่เหมาะสำหรับอ่าน เพื่อการสะสม