หนังสือเก่า lungkitti.com

สมเด็จพระศรีนครินทรานุสรณ์


฿450.00
จัดพิมพ์เฉลิมพระเกียรติ โดย มูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์<br>
ภาพปก เขียนสีน้ำ โดย จักรพันธุ์ โปษยกฤต
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : พระราชกรณียกิจ - หนังสือเทิดพระเกียรติ
  • รหัสสินค้า : 001548

รายละเอียดสินค้า สมเด็จพระศรีนครินทรานุสรณ์

 

หนังสือ สมเด็จพระศรีนครินทรานุสรณ์ เล่มนี้ แบ่งเป็น 3 ช่วง ช่วงแรก เป็นเรื่องพระราชกรณียกิจ พระราชจริยวัตรประกอบภาพพระราชกรณียกิจและพระฉายาลักษณ์ในพระอิริยาบถต่างๆ ช่วงที่สอง เป็นเรื่องผ้าปักฝีพระหัตถ์ ที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงใช้เวลาว่างปักเป็นงานอดิเรก ช่วงที่สาม เป็นเรื่องประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์รวม 10 ครั้ง รวมทั้งพระราชบัญญัติ พระราชกำหนด พระราชกฤษฎีกา และประกาศต่าง ที่ทรงตราขึ้นในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และประกาศบังคับใช้รวม 144 ฉบับ ในห้วงเวลาที่ทรงปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ซึ่งมูลนิธิฯ เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญที่คนทั่วไปยังไม่ค่อยจะทราบกันแพร่หลายนัก จึงได้รวบรวมลงมาพิมพ์ไว้ในเล่มนี้เพื่อลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสืบไป
โดย: มูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชน
หมวด: หนังสือเฉลิมพระเกียรติ
ปกแข็ง/ หน้า 
พิมพ์ที่: โรงพิมพ์กรุงเทพ 
พิมพ์ครั้งที่: 1
ปีที่พิมพ์: 2539 
ขนาด: กว้าง 26 ซ.ม. ยาว 26 ซ.ม. 
สภาพ: พดใช้