หนังสือเก่า lungkitti.com

พม่ารบไทย : ว่าด้วยการสงครามระหว่างไทยกับพม่า


SOLD OUT
ข้อมูลและมุมมองใหม่เหล่านี้จะช่วย ‘พลิก’ ความรู้ความเข้าใจเดิมที่ตกทอดกันสืบมาในแวดวงการศึกษาประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับพม่าในชุมชนวิชาไทย และตลอดไปถึงผ๔อ่านในสังคมที่กว้างออกไปอีกด้วย
เหลือ 0 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : ความรู้ทั่วไป / เบ็ดเตล็ด
  • รหัสสินค้า : 001312

รายละเอียดสินค้า พม่ารบไทย : ว่าด้วยการสงครามระหว่างไทยกับพม่า

 

ที่ผ่านมาเราศึกษาประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทย-พม่า ด้วยการใช้แต่หลักฐานของทางฝ่ายไทยข้างเดียว บทความที่ ดร.สุเนตร ชุติธรานนท์ นำมาเสนอในที่นี้มุ่งศึกษาและตีแผ่เรื่องราวในสงครามที่ไทยมีกับพม่าตามที่มีปรากฏในพงศาวดารพม่าฉบับต่างๆ ซึ่งมีสาระและมุมมองที่หาอ่านไม่ได้ในเอกสารไทย ข้อมูลใหม่เหล่านี้จะพลิกความรู้และความเข้าใจเดิมที่มีตกทอดกันสืบมาในแวดวงการศึกษาประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทย-พม่า ในชุมชนวิชาการไทย
โดย:  ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์
หมวด:หนังสือเพื่อการค้นคว้า   
ปกอ่อน/  220 หน้า 
สำนักพิมพ์: มติชน
พิมพ์ครั้งที่:    3
ปีที่พิมพ์:  2539
ขนาด:   กว้าง 14.5 ซ.ม.  ยาว 21 ซ.ม. 
สภาพ:  ดี