lungkitti.com หนังสือเก่า

เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

สินค้าหมด
SOLD OUT
เป็นหนังสือที่ประมวลเรื่องพระประวัติ การทรงงาน พระกรณียกิจของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
เหลือ 99 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : 22 หนังสือดีราคาย่อมเยา
  • รหัสสินค้า : 001099

รายละเอียดสินค้า เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

 

หนังสือ “เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” เป็นหนังสือที่ประมวลเรื่องพระประวัติ การทรงงาน พระกรณียกิจด้านสื่อการเรียนการสอน การศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การสอนภาษาฝรั่งเศส การส่งเสริมการกีฬา ด้านศิลปวัฒนธรรม โบราณคดี ประวัติศาสตร์และมรดกโลก ด้านสังคมสงเคราะห์ ดารการแพทย์และการสาธารณสุข การเจริญสัมพันธ์ไมตรีกับต่างประเทศ และพระอัจฉริยภาพด้านการนิพนธ์ต่างๆ
หมวด: พระมหากษัตริย์ - เจ้านายเชื้อพระวงศ์
ปกแข็ง/ 260 หน้า 
พิมพ์ครั้งที่: 1
ปีที่พิมพ์: 2542
ขนาด: กว้าง 21.5 ซม. ยาว 29 ซม. 
สภาพ: ดี / ขอบปกหลังชำรุดเล็กน้อย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์